Strona główna

Witamy w nowej odsłonie witryny Rzemieślniczej Szkoły Branżowej
I Stopnia w Turobinie

Na stronie tej, znajdziecie aktualne informacje dotyczące naszej szkoły, jej najważniejszych osiągnięć, systemu rekrutacji, kadry nauczycielskiej, naszych uczniów oraz wszystkie inne ciekawostki jej dotyczące. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie to dobra szkoła z historią i tradycjami, w której liczy się nie tylko nauka, ale także dobre wychowanie oraz przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.

REKRUTACJAPrzyjmujemy zapisy słuchaczy do Branżowej Szkoły II stopnia w Turobinie w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych[311513]

Technik transportu drogowego[311927]

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki[311515]

Technik mechanik[311504]

Technik inżynierii sanitarnej[311218]

Technik technologii drewna[311922]

Technik robót wykończeniowych w budownictwie[311219]

Technik budownictwa[311204]

Technik usług fryzjerskich[514105]

Technik żywienia i usług gastronomicznych[343404]

Technik technologii żywności[314403].

Warunki przyjęcia do szkoły:

  1. świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, albo zasadniczej szkoły zawodowej wraz ze świadectwem kwalifikacyjnym zawodowym,

2. zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu

PODANIE o przyjęcie na semestr I Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II stopnia w Turobinie


Plan lekcji
dla uczniów Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Turobinie od II semestru 2020-2021


Kształcenie na odległość

ZARZĄDZENIE   Nr  1/2020 dyrektora  Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Turobinie  z dnia 23 marca 2020 roku

Pobierz

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Turobinie wprowadza kształcenie na odległość od 25.03.2020r do 10.04.2020r

Informacja dla nauczycieli:

Lekcje w naszej szkole będą prowadzone poprzez platformę dysk google na portalu google.pl
Informacje oraz instrukcje o realizacji nauczania znajdują się w sekretariacie szkoły lub są rozsyłane
drogą elektroniczną do kadry nauczycielskiej. W razie problemów, udzielenia pomocy  w sprawach technicznych
proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel: 084 6833224

lub kontakt email:

rsbt.adam.s.@gmail.com
rzsz.turobin@onet.eu

Informacje dla uczniów:

Drodzy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele poszczególnych przedmiotów skontaktują się z Wami i przekażą instrukcje w jaki sposób będą prowadzone zajęcia przedmiotowe oraz w jakim czasie. Proszę o szczegóły zwracać się również do swoich wychowawców drogą elektroniczną telefonicznie, przez portal Facebook, itd.

 

UWAGA! PROSIMY O WZAJEMNY SZACUNEK DO SIEBIE ORAZ CIERPLIWOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ W TEJ TRUDNEJ SYTUACJI

 

Skip to content