HARMONGRAM ZAJĘĆ SŁUCHACZY RZEMIEŚLNICZEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA W TUROBINIE